ເຈັບເປັນເວລາ 3 ເດືອນແລະຢູ່ເຮືອນທີ່ມີໂຣກ coronavirus, sars2, covid19. ລັອກລົງ.

ການກັກຕົວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລະເຈັບປ່ວຍ ໜ້ອຍ. ມັນຊ້າລົງການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ, ແລະຢຸດໄວຣັດໄວຣັດ. ຈາກ 40% ເຖິງ 20% ແລະຍິ່ງມີຢາ. ຈາກ 20% ຫາ 6% ດ້ວຍຢາ, ແລະການກັກຕົວໄວ້.

ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ 0%. ຂ້ອຍຄິດວ່າໂດຍການເຂົ້າໃຈເວລາຫລາຍກ່ວາເກົ່າ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທົດສອບເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີການທົດສອບພຽງພໍ. ຜູ້ທີ່ສ້າງການທົດສອບເຖິງແມ່ນວ່າມີຫຼາຍລ້ານໃນຕອນນີ້. ສະນັ້ນ, ມັນແມ່ນຕະຫຼາດ ສຳ ລັບໃຜທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ພວກເຮົາໄດ້ລົ້ມລະລາຍ 14 ວັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເມື່ອເຈັບປ່ວຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍດີ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກອາການບໍ່ສະບາຍ. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າພວກເຮົາເຮັດຕາມວິທະຍາສາດ? ພວກເຮົາໄດ້ໄວເທົ່າກັບ 0%?

ວິທະຍາສາດ:

  • ມັນເຖິງ 27 ມື້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນ sars, covid19
  • ຈາກນັ້ນ 28 ​​ວັນສະເລ່ຍກ່ອນຕາຍ
  • ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກ 2 ອາທິດຫລັງຈາກໄດ້ຫາຍດີ, ເພື່ອບໍ່ຕິດເຊື້ອຄົນອື່ນ.

ສະນັ້ນພວກເຮົາມີເວລາອອກໄປທັງ ໝົດ 3 ເດືອນ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າໂລກທັງ ໝົດ ຢູ່ໃນ 3 ເດືອນ? ຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນຫລັງຈາກອຸປະຖໍາ, ເຊື້ອໄວຣັສຈະຢູ່ໃສ? ໃນຫນ້າດິນ, ພວກເຂົາຄວນຈະເສຍຊີວິດ, ຫຼັງຈາກ 3 ມື້.

ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄົນ ໜຶ່ງ ສາມາດເຈັບປ່ວຍໄດ້ອີກ.

ສະນັ້ນ, ທ່ານສາມາດມີອີກ 3 ເດືອນນີ້ໃນເຮືອນ, ເວລາທີ່ໄວຣັດ ກຳ ລັງຈະເກີດຂື້ນອີກແລະທ່ານເຈັບປ່ວຍ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈວິທີການທາງວິທະຍາສາດ? ພວກເຮົາຈະໃຈຢູ່ເຮືອນບໍ່ 3 ເດືອນບໍ?

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວ່າທັງ ໝົດ ເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ມີເດັກນ້ອຍຢູ່ເຮືອນ, ແລະການຮຽນຂອງພວກເຂົາ?

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າທຸກຢ່າງທີ່ສັ່ງສິນຄ້າຜ່ານ online ທັງ ໝົດ ແລ້ວ?

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າວ່າທຸກຄົນເຮັດວຽກຜ່ານ online ແລ້ວ?

ພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນເຮືອນປະມານ 3 ເດືອນບໍ່?

ເອກະສານອ້າງອີງ